EU Projekti

OPG Lacković Luka korisnik je EU potpore iz Programa ruralnog razvoja RH. Prijavljen je projekt Podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ – provedba tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“

Naziv projekta: Kupnja poljoprivredne mehanizacije za potrebe pokretanja dopunske djelatnosti na OPG-u Lacković Luka

Kratki opis projekta: Gospodarstvo će razvojem dopunske djelatnosti smanjiti ovisnost o dohotku iz primarne  poljoprivredne proizvodnje te će povećati ukupni dohodak. Diverzifikacija djelatnosti omogućiti će ostvarenje dodatnih prihoda tijekom cijele godine te se time smanjuje rizik od nepoželjnih događaja koji mogu utjecati na poljoprivrednu proizvodnju.

Sredstvima ove potpore gospodarstvo planira provesti slijedeće aktivnosti kako bi se pokrenula djelatnost pružanja usluga poljoprivrednom mehanizacijom u ruralnom području:

  1. Nabava traktora snage 85 ks, koji će se koristiti kao osnovno sredstvo rada u dopunskoj djelatnosti za pogon novonabavljenih priključaka
  2. Nabava četveroredne pneumatske sijačice koja će se koristiti za pružanje usluga sjetve okopavina
  3. Nabava dvobraznog pluga za pružanje usluge osnovne obrade tla oranjem
  4. Nabava roto drljače radnog zahvata 2,5 m s paker valjkom za pružanje usluge predsjetvene obrade tla
  5. Nabava bočnog malčera na hidrauličnoj ruci, kojim će se obavljati usluge malčiranja poljoprivrednih površina.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Cilj projekta je pozicioniranje OPG-a u sektoru pružanja usluga, povećanje prihoda OPG-a čime će se omogućiti nositelju OPG-a dohodak dovoljan za nastavak poslovanja poljoprivrednog gospodarstva. Rezultat projekta biti će i zapošljavanje jednog novog radnika na pola radnog vremena.

Ukupna vrijednost projekta: 390.117,22 HRK

Ukupni iznos potpore: 371.975,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 85%

Iznos koji sufinancira RH: 15%

Planirano razdoblje provedbe projekta: 01.03.2021. – 01.10.2022.

Kontakt osoba za više informacija: Luka Lacković ( +385 98 131 0126)